Ung-til-Ung Seksualundervisning i Tasiilaq: Et skridt mod en sundere fremtid


I Tasiilaq har der nu for tredje gang været afholdt et ung-til-ung kursus for unge som har lyst til at prøve kræfter med at være seksualundervisere for andre unge i byen. Initiativet, kaldet Isaqqii, har base i Igdlo, Ungdomskulturhuset, som har været omdrejningspunkt for en række forskellige aktiviteter, der alle sigter mod at uddanne og oplyse byens unge om seksualitet. 

Isaqqii-kurset er målrettet til at give unge fra Tasiilaq de nødvendige redskaber og viden til at blive seksualundervisere for deres jævnaldrende. Det omfatter en intensiv uge med seksualundervisning, efterfulgt af en uge dedikeret til at lære, hvordan man laver podcasts, videoer, kampagner og planlægger oplysningsaftener samt bygdeture. Disse aktiviteter har til formål at sprede viden om seksuel sundhed i byen og de omkringliggende bygder.

Kurset er ikke kun en platform for læring om seksualitet, det er også en dør til personlig udvikling. Deltagerne skubber til egne og andres grænser for, hvad de har troet de kunne, og afslutningen på et sådant 14 dages kursus er som regel en stærk oplevelse af at løfte i flok og at være vokset. Rigtig mange af deltagerne oplever at det er både meningsfyldt og sjovt at undervise andre unge i dette vigtige emne.

Baggrunden for Isaqqii-initiativet er en politirapport fra 2019, der fremhævede et akut behov for lokalbaseret seksualundervisning i Tasiilaq, som respons på en række seksuelle forbrydelser i området. I tæt samarbejde med “Sustainable Now” har Igdlos medarbejdere svaret på denne opfordring ved at arrangere disse informative og inkluderende kurser.

Fremadrettet er det planen at der skal etableres en lokal tovholderstruktur, som skal kunne bære og videreføre dette vigtige arbejde i lokalområdet. Her vil frivillige fra forskellige professionelle baggrunde i byen sikre, at Isaqqii og dermed ung-til-ung undervisningen i byen fortsætter som et levedygtigt initiativ drevet af og for byens og distriktets unge.

På kurset dannede de deltagende unge tre temagrupper: en undervisningsgruppe, en bygdetur-gruppe, og en kampagnegruppe, som ser frem til at rulle flere initiativer ud i lokalsamfundet. Disse grupper har det fælles mål at tilbyde aktiviteter og undervisning året rundt, med et første årshjul allerede på plads.

Det fortsatte fremadrettede arbejde kommer til at handle om at videreudvikle de unges viden, og deres evner og lyst til at formidle til andre unge. Det er en central del af arbejdet som lige nu finder sted i byen at disse rollemodeller fortsat får støtte og hjælp til at fastholde og udvikle de kompetencer som de får igennem f.eks dette initiativ. 

SusNow arbejder på en basis af narrativt community work, og her er det en pointe, at det at fortælle “de gode historier” er medvirkende til at nye ting kan ske. Indenfor den tradition taler man om at det kun er ca 3% af vores fortællinger om os selv som vi bruger aktivt i at fortælle andre om hvem vi er. Der skal på den baggrund ikke mange nye historier til, for at man begynder at forstå sig selv på nye måder, og dermed begynder at se sig selv i et nyt lys.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *