Vores tilgang – samtaler og initiativer med udgangspunkt i lokalsamfundet                   

Vi arbejder med narrative community work baserede metoder. Disse metoder har vist sig værdifulde i arbejdet med lokalsamfund rundt om i verdenen, som har lignende komplekse problemstillinger, som i Tasiilaq. 

Metoderne bygger på en anerkendt psykologisk antagelse om, at når mennesker i fællesskab oplever en styrket evne til at håndterer deres livssituation, så får de også mod til at ændre den til noget, der er bedre (vi kalder det at opleve en øget agenthed – evne til at agere). 

Det er modet til og oplevelsen af en fælles agenthed vi arbejder med at styrke, særligt blandt unge og børn, som jo er dem der står for at skabe grundlaget for de næste gene- rationers opvækst og trivsel i Tasiilaq.

Sideløbende arbejder vi med videreudvikling af kompetencer og etableringen af tværgående samarbejder og fagfælleskaber blandt de, der arbejder med børn og unge i Tasiilaq. Dette arbejde bliver kaldt “Fælles børnesyn i Tasiilaq”