Eksempler på forskellige projekter SUSNOW er involveret i:
Tasiilaq Touchstone En Touchstone består af enkle procedure, som skal følges når en aktør ønsker at bidrage i et lokalområdeTasiilaq Touchstone
Projektbeskrivelse
Isaqqii – Ung-til-Ung Seksualundervisning En ungegruppe, der fungerer som ressourceplatform af, der er trænet til at undervise i ungdomsaktuelle emner. Projektbeskrivelse
Drejebog for Isaqqii
Kortlægning af seksualforbrydelser
Fælles børnesyn i Tasiilaq Et samarbejde på tværs af institutioner og myndigheder i en fælles indsats for børn og unge.Fællesdokument
Brættet Et projekt hvor unge i byen skal bygge det ny bræt “Kulaa”. Projektet har bl.a. til formål at skabe et sted, hvor fiskerne og fangerne kan sælge deres fangst til lokalt i Tasiilaq. Handleplan
Præsentation
Byggetegninger
Selvmordsforebyggelse I et samarbejde med Igdlo (ungdomskulturhuset i Tasiilaq) er der lavet en række ‘Action-cards’, som benyttes i situationer med ungeselvmord i byen og til at forebygge serie-selvmord. Baggrund ‘action cards’
Kriminalitetsforebyggelse Forældre, borgere, foreninger og forvaltninger vil gå sammen om at etablere et anderledes tilbud til utilpassede unge fra byen, i et forsøg på at etablere en lokal løsning på en lokal udfordring.Projektbeskrivelse ‘Camp Sermilik’
Erhvervsudvikling Partnerskaber for bæredygtig udvikling af lokale erhvervspotentialer i ØstgrønlandØstgrønlands Erhvervskonference
City Prosperity Index (CPI) Udarbejdelse af en baseline for Tasiilaqs udviklingDataindsamling Tasiilaq Excel Ark
Borgerinddragelse i udvikling af en bæredygtig by, bygder og forbedring af boligsituationen
Tasiilaqmodellen – en metodebog
Støtte til administration og regnskab for lokale projekter
Særlig fokuseret samarbejde:
  • Lokaludvalget
  • Igdlo – Ungdomskulturhuset
  • Erhvervsudvalget
  • Majoriaq
  • Skolen
  • Politiet
  • Lokalforvaltningen