Rapporter vores udviklingsarbejde har afsæt i
Stemmer fra Tasiilaq, Deloitte 2018https://susnow.net/wp-content/uploads/2020/04/stemmer-fra-tasiilaq-kopi.pdf
Verdensmålsstrategi for bæredygtig udvikling, Kommuneqarfik Sermersooq, 2018https://susnow.net/wp-content/uploads/2020/10/verdensmacc8alsstrategi-for-baeredygtig-udvikling.pdf
Seksualforbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq, Tasiilaq Politi, 2018https://politi.gl/-/media/mediefiler/gl/dokumenter/word/tasiilaq-rapport.pdf?la=da&hash=134911332D5E48FD2A8D2E4595C8C60A61A1F9F4
Grønlandsk-dansk tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønlandhttps://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/born/styrket-indsats-for-udsatte-born-og-unge-i-gronland