Status efter besøg i Tasiilaq april – maj 2022


Status d. 14. Maj 2022

 • Opdatering af CPI (Base-line for udvikling i Tasiilaq) –
  • Arbejdet blev nedprioriteret og gennemføres ved næste besøg.
 • Forebyggelsesudvalget –
  • Der er afholdt møder med hovedinteressenter i udvalget, og på den baggrund udarbejdet en række anbefalinger til det videre arbejde med forebyggelsesudvalget.
 • Organisering af brættet –
  • Der er afholdt møder med Hanne Danielsen fra Siu-Tsiu, og indgået en aftale om, at de gennemfører byggearbejdet støttet af en håndværksmester. Der arbejdes efter, at Brættet bliver klar til indvielse ved erhvervskonferencen i begyndelsen af september 2022.
 • Besøg fra DTU Arktisk byg og forskningsprojekt “Arctic Future Lifes” –
  • Der er blevet orienteret om deres besøg i Tasiilaq og bygder til august. SUSNOW støtter besøget ved at skabe netværk og kontakter til deres gavn. Yderligere bliver der udarbejdet pre-rapporter, som kan indgå på erhvervskonferencen til september.
 • Forældreforum i Tasiilaq –
  • Det er indtil nu ikke lykkedes at samle en gruppe af forældre, der vil deltage i etableringen af et forældreforum i Tasiilaq. Initiativtageren har bedt om støtte til at iværksætte initiativet. Det blev aftalt, at man kan benytte næste dialogmøde i Tasiilaq til at finde interesserede frivillige.
 • Natteravnene –
  • Initiativet er stadig ikke nået til der, hvor de frivillige er på gaden. Man afventer afklaring af, hvornår de frivillige har fået godkendt deres børneattester af Natteravnene i Danmark. SUSNOW retter henvendelse koordinatoren ved Fonden for Socialt Ansvar, og efterspørger en afklaring af proceduren.
 • Samarbejde ml. BFA og Sygehus –
  • Samarbejdet er blevet diskuteret med den fungerende jordemoder og den ansvarlige fra BFA i Tasiilaq. Der er enighed om at samarbejdet kan udvikles med inspiration fra den lokale samarbejdsaftaler der er udarbejdet for skolen og BFA.
 • Kajakprojektet –
  • Der fundet funding til køb af fire kajakker, som Destination East Greenland havde til salg. Der er således erhvervet fire kajakker inkl. udstyr. Der er yderligere funding til indkøb af tørdragter. Så snart kajakker og tørdragter er i kajakklubbens hænder starter ungegruppen fra Igdlo med at træne.
 • UNLEASH Greenland –
  • Der er afholdt møde sammen med Igdlo og Siu-Tsui, hvor man har fundet en gruppe unge der gerne vil deltage i UNLEASH’s event i Nuuk til august. Siu-Tsiu tilmelder gruppen og sørger for at gruppen føler sig tryg og ok.
 • Et nyt dialogmøde for borgere i Tasiilaq –
  • Efter drabene, særligt det i april, er det oplagt at holde et nyt dialogmøde for borgerne i Tasiilaq, hvor temaet tryghed og sikkerhed er på dagsordenen. Man har valgt at vente lidt indtil der er faldet lidt mere ro over folk i forhold til det seneste drab. Dialogmødet skal også bruges som afsæt til at finde flere frivillige til eks. Natteravne, forældreforum mv.
 • Samarbejdet ml. Gentofte og Tasiilaq –
  • Det er blevet aftalt at evaluere og gentænke samarbejdet mellem Gentofte og Tasiilaq. Arbejdet med evaluering må gerne igangsættet inden sommerferien, så erfaringerne stadig er friske i hovderne.

Næste besøg v. Søren 10. August – 10. September 2022

 • Afholdelse af Østgrønlands Erhvervskonference i Tasiilaq.
 • Opdatering af CPI – base line
 • Byggeprojektet for Brættet.
 • Opstart af Vi samarbejder i Tilerilaaq.
 • Bygdebesøg – rundt til alle bygder.
 • Kajakprojektet og afholdelse af kajak camp i Tasiilaq.
 • Afholdelse af 1/2 temadag Fælles børnesyn i Tasiilaq.
 • Kollegial supervision m. psykologer og terapeuter i Tasiilaq.
 • Afholdelse af modul 1 og 2 på lokal procekonsulentuddannelse.
 • ABC projektet v. DTU Arktisk Byg – undersøgelse af muligheder for renovering af træhuse (boliger).
 • Opfølgning på Forebyggelsesudvalget.
 • Opfølgning på Forældreforum.
 • Opfølgning på selvhjælpsgrupper.
 • Opfølgning på Natteravnene.
 • AST (Andre Spændende Ting).

/Søren


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *